Nước ngập lút nóc nhà, dân tháo chạy lên rừng lúc nửa đêm

Top