thắc mắc Nvidia control panel tự động đóng sau khi bật.

Propofol

Member
Mình đang xài vga Quadro K2100M ver 426.78.
Mỗi lần mở cái Nvidia control panel lên thì thì tự động biến mất sau 1-2s.
Có ai bị lỗi này chỉ mình cách fix dùm với.:cry:

trước cài ver 426.32 thì bị rồi cài lên bản 426.78 cũng bị dù đã clean install.
 
Mình đang xài vga Quadro K2100M ver 426.78.
Mỗi lần mở cái Nvidia control panel lên thì thì tự động biến mất sau 1-2s.
Có ai bị lỗi này chỉ mình cách fix dùm với.:cry:

trước cài ver 426.32 thì bị rồi cài lên bản 426.78 cũng bị dù đã clean install.
gần đây nhất cài ứng dụng hay cập nhật cái j k fen. kiểm tra thử.
vote hard reset
 
Top