NYC unfriend là cớ làm sao các bác ?

Nó còn day dứt tình cảm với ông nên unf thôi. Chứ cái friend fb có mẹ gì, nó kh còn quan tâm thì nó để đấy cho lịch sự, còn đã hủy thì nó còn day dứt tình cảm điều gì đó chưa thõa mãn.

Không còn quan tâm, thì lịch sử sẽ buộc nó để friend thôi.
 
Top