SG Ổ cứng 4T/6T WD Black cho a e cần. Bh 5 năm hãng

Top