SG Ổ cứng Western Digital Ultrastar 6T/8T/10T/12T/14T chuyên dụng cho Datacenter và Sever hoặc PC cần HDD mạnh, bền và nhanh.

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member
Top