SG Ổ cứng Western Digital Ultrastar 6T/8T/10T/12T/14T chuyên dụng cho Datacenter và Sever hoặc PC cần HDD mạnh, bền và nhanh.

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member

2z3b

Junior Member
Ổ cứng Western Digital Ultrastar DC HC520 14TB
Gía 10tr8, Bh 3 năm

Ổ cứng Western Digital Ultrastar DC HC520 12TB
Gía 8tr1, Bh 3 năm

Ổ cứng Western Digital Ultrastar DC HC520 10TB
Gía 7tr2, Bh 3 năm

Ổ cứng Western Digital Ultrastar DC HC520 8TB
Gía 5tr8, Bh 3 năm

Ổ cứng Western Digital Ultrastar DC HC520 6TB
Gía 4tr2, Bh 3 năm
 
Top