HN Ổ HDD 1T còn bảo hành dài PV (mới dùng dk 3 tháng) - 700k

Top