Ở trển cũng có vụ nhiều chuyện là ăn đập hả ?

Ở trển cũng có vụ nhiều chuyện là ăn đập hả ?

trong hồi "thật giả Mỹ Hầu Vương", con Đế Thính của Địa Tạng dò ra đc chân tướng của Lục Nhĩ Hầu nhưng ko dám hó hé vì sợ bị đập chết
, trong khi có cả Địa Tạng Vương Bồ Tát và NK ở đó bảo kê
 
Top