Offer 1k3

thaihiep

Junior Member
Công ty cũ em lương net 1k. Công việc nhàn nên thấy khá chán.

Mới nhận offer 1k3 mà phân vân thời điểm giữa năm chuyển việc quá.
 
Top