Ông Biden bất ngờ cho bà Harris làm tổng thống?

Cay But Den

Senior Member
1616138509617.png


Lần thứ 2n+1:go::go:
 

jayrex94

Senior Member
7 Đần nói điều này mấy lần rồi. Dân Mẽo chắc cũng éo quan tâm đâu. Khóe khi giờ nữ quyền lên ngôi nó muốn soán 7 Đần để đưa mụ kai lên gấp ấy chứ. :baffle:
 

me8910..

Senior Member
7 Đần nói điều này mấy lần rồi. Dân Mẽo chắc cũng éo quan tâm đâu. Khóe khi giờ nữ quyền lên ngôi nó muốn soán 7 Đần để đưa mụ kai lên gấp ấy chứ. :baffle:
ko phải tự nhiên có biểu tình ủng hộ phụ nữ gốc Á ở Mẽo :shame:

Bà Harris có đủ luôn: nữ quyền, nigga, gốc Á, gốc Trung Mỹ, theo Đảng DC, quậy kiểu nào bà cũng sát cánh cùng cộng đồng được :embarrassed:

Screenshot_1.png
 

xchauchaux

Senior Member
Lỗi do Trump (~_~) nếu hắn ko tự huỷ vì covid thì bọn thổ tả đâu có cơ hội chiến thắng đậm thế này :pudency: . Giờ thì ông già lú chuyên núp hầm trở thành tổng thống , nhưng bản thân hắn vẫn còn chưa chấp nhận sự thật.
 
Top