Ông Biden: 'Trung Quốc sẽ giành mất bữa ăn của chúng ta'

Top