Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương

NeLey01

Đã tốn tiền
Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ: Nhìn lại nhiệm kỳ qua và từ khi tái lập Ban Nội chính Trung ương đến nay, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ban, khái quát trên 5 kết quả chủ yếu sau đây:

ban_noi_chinh_cbmk.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Noichinh.vn
Thứ nhất, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã kiên trì, kiên quyết, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; đồng thời duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong điều kiện có sự biến động lớn về nhân sự.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đến nay, đã tham mưu, chỉ đạo xử lý 120 vụ án, 95 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ án lớn đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai ”, tạo bước tiến mạnh, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, đã sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Thứ ba, kịp thời nắm bắt và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh trật tự.

Thứ tư, tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; vị thế, vai trò, uy tín của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và hầu hết các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy được khẳng định và nâng cao.

Thứ năm, Đảng ủy và Ban Thường vụ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của Đảng bộ, luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban để tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cơ quan, đơn vị.ban_noi_chinh_1_gvuu.jpgÔng Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Noichinh.vn

Chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đạt được, ông Phan Đình Trạc yêu cầu: Mỗi đảng viên, trước hết phải là một công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, do đó, cần quan tâm nhiều hơn công tác lãnh đạo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vướng mắc, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, cải tiến mạnh mẽ nề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo ông Phan Đình Trạc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức Ban Nội chính Trung ương phải thực sự gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác; bản lĩnh vững vàng, ý thức chính trị cao, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao; thực sự “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh – Sáng tạo”; nói đi đôi với làm, đã nói là làm, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu hơn nhân viên, cấp ủy phải gương mẫu hơn đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, Đảng bộ phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, xử lý từ xa những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực; tham gia nhiều hơn với lãnh đạo Ban về công tác cán bộ, nhất là phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, tâm huyết…
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ;
Ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Đồng thời Đại hội bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Theo Chinhphu.vn


https://vov.vn/nhan-su/ong-pham-gia...-co-quan-ban-noi-chinh-trung-uong-1058367.vov
 

Rain_Coat

Member
Bí thư ĐƯ Cơ quan thôi có gì căng, ông này chưa dô TW khóa nào thì còn lâu mới lên Trưởng ban NC
 

toanjp

Senior Member
Chắc Bác Trạc lại sắp chuyển "nhà".

Chức này chỉ là lo việc đảng vụ: kết nạp đảng viên mới, tuyên giáo, các thứ trong cơ quan chứ không có nhiều quyền. Nhiều anh em chưa hiểu cách làm việc và các vị trí trong tổ chức nhà nước nhỉ. Ở nhiều cơ quan thì phó hay làm bí thư đảng ủy, có nghĩa là ông đi mà lo mấy công tác đảng, chứ không phải ông có quyền quyết nhân sự, tổ chức hay chủ trương gì.
 

NeLey01

Đã tốn tiền
cái này không liên quan, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đảng luôn là Phó Ban. Trưởng Ban không làm Bí thư hay Phó Bí thư vì nhiều việc rồi.

Nhưng mà không vào ban thường vụ thì đi cũng chắc chắn.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ;
Ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 
Mấy ông này lên văn phòng mỗi ngày chắc cứ uống trà rồi hóng chuyện nội chính thôi chứ làm gì đâu trời
 

penkun

Member
Nhưng mà không vào ban thường vụ thì đi cũng chắc chắn.
Làm gì có thông tin không vào BTV.
Với lại vụ chuyển nhà phải chắc cú, chủ nhà cũ đi được chỗ khác đã. Nhanh thì cũng phải đến sang năm nên chả dại mà buôn tay ở đây sớm đâu.
 

NeLey01

Đã tốn tiền
Làm gì có thông tin không vào BTV.
Với lại vụ chuyển nhà phải chắc cú, chủ nhà cũ đi được chỗ khác đã. Nhanh thì cũng phải đến sang năm nên chả dại mà buôn tay ở đây sớm đâu.

Nói thế huề vốn quá bạn ơi, biết sang năm đi thì vào thường vụ làm méo gì. Cái đấy dễ suy luận mà.
 

penkun

Member
Nói thế huề vốn quá bạn ơi, biết sang năm đi thì vào thường vụ làm méo gì. Cái đấy dễ suy luận mà.
Thím nhầm nhé, 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc vào cấp ủy hiện tại sau đó theo phân công của cấp trên để đi là chuyện rất bình thường.
Ví dụ anh Hạnh Phúc ngày xưa có quy hoạch lên QH rồi vẫn được bầu làm Bí thư 8 tháng rồi đi đấy thôi.
Ông Nội Chính từ lúc lập đến giờ đều không dễ dàng mà trúng. Trước Thánh Ba cũng trượt BCT năm 2013, Ông Trạc này năm 2016 cũng trượt BBT, đến tận 2017 mới được bầu bổ sung ấy chứ
 

NeLey01

Đã tốn tiền
Thím nhầm nhé, 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc vào cấp ủy hiện tại sau đó theo phân công của cấp trên để đi là chuyện rất bình thường.
Ví dụ anh Hạnh Phúc ngày xưa có quy hoạch lên QH rồi vẫn được bầu làm Bí thư 8 tháng rồi đi đấy thôi.
Ông Nội Chính từ lúc lập đến giờ đều không dễ dàng mà trúng. Trước Thánh Ba cũng trượt BCT năm 2013, Ông Trạc này năm 2016 cũng trượt BBT, đến tận 2017 mới được bầu bổ sung ấy chứ

Nhưng nếu ông Trạc vào Thường Vụ mà báo lại không nêu tên trong khi về lý thuyết và thực tế là ông ta đang lãnh đạo cả ban thì là vô lý. Tôi thấy có ý cả rồi, ông Trạc chắc chắn ĐH rời ban Nội Chính, còn giờ thì cứ nằm yên đợi thôi.
 

toanjp

Senior Member
Top