Ông Tedros không có đối thủ cho ghế lãnh đạo WHO

Top