Ông Trump: Ông Biden vừa kết thúc 'tháng đầu tiên thảm hại nhất'

demon0989

Senior Member
Thua nhục nhã như vậy rồi, đi đứng cúi cúi cái mặt xuống thì làm sao :sad: .

Nhục chỗ nào nhỉ? Trump có thua cũng vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Biden có 81 triệu phiếu thì Trump cũng có 74 triệu phiếu, cao hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.

Đấy là chưa kể cả năm 2020 dịch giã trở thành gót Asin của Trump cho du chẩn chọc ngoáy, truyền thông + MXH thù địch ra mặt nhưng vote phổ thông của Trump vẫn tăng mạnh so với năm 2016.
 

phong3a

Senior Member
Nhục chỗ nào nhỉ? Trump có thua cũng vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Biden có 81 triệu phiếu thì Trump cũng có 74 triệu phiếu, cao hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào khác trong lịch sử Mỹ.

Đấy là chưa kể cả năm 2020 dịch giã trở thành gót Asin của Trump cho du chẩn chọc ngoáy, truyền thông + MXH thù địch ra mặt nhưng vote phổ thông của Trump vẫn tăng mạnh so với năm 2016.
che6ng lệnh phiếu toàn do đám cali
 
Top