Ông Trump rút ngắn khoảng cách tại bang chiến trường Pennsylvania?

Status
Not open for further replies.
https://tuoitre.vn/ong-trump-rut-ng...ien-truong-pennsylvania-20201102223659205.htm

202008701e9b-28e5-4872-a2b2-1cb33da6ea3b.png

202092ba03be-4b6d-4810-80bb-24464369762d.png

2020fc6b687d-a139-4bfb-935e-e6c57fab7c43.png

20206d133358-e40a-409d-a14e-d810bbbea6a8.png

Công nhân dầu mỏ: get out and Vote
#MAGA
 
Status
Not open for further replies.
Top