Ông Trump vượt lên dẫn trước ông Biden ở hai bang chiến trường Florida, Iowa

Top