Ông Trump yêu cầu tòa ngăn FBI xem xét tài liệu tịch thu từ Mar-a-Lago

Neil Armstrong 2

Senior Member
Hồ sơ do luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp tại tòa nói rằng “chính phủ đã sai lầm khi hình sự hóa việc Tổng thống thứ 45 của Mỹ giữ các hồ sơ tổng thống và cá nhân của ông.”


Tờ New York Times cho biết các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 đã đưa đơn đòi tòa bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ muốn được xem xét các tài liệu mật thu giữ tại nhà riêng của ông ở Palm Beach, bang Florida.

Phía ông Trump cũng bác bỏ nỗ lực của Bộ Tư pháp muốn tìm hiểu xem ông và các phụ tá có cất giữ bất hợp pháp tài liệu mật quốc gia tại nhà riêng ở Mar-a-Lago hay không, hoặc có tìm cách ngăn cản các nỗ lực liên tục của chính phủ nhằm thu hồi các hồ sơ này.

Họ cho rằng vấn đề hiện nay chỉ đơn giản là “bất đồng ý kiến về cách lưu trữ.”

https://www.vietnamplus.vn/ong-trum...-xet-tai-lieu-tich-thu-tu-maralago/816038.vnp
 
Top