download Passware Kit Forensic 2021.1.0 Pre-Activated - Công cụ khôi phục mật khẩu tệp tin chuyên sâu

phj4nh_pr0_9x

Senior Member
Passware Kit Forensic là phần mềm có thể tìm thấy tất cả các tài liệu, kho lưu trữ và các tệp khác được mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu. Phân loại theo độ phức tạp giải mã. bộ công cụ này phát hiện hơn 280 loại tệp.

Scr2_Passware-Kit-Forensic-free-download.jpg

Sử dụng Passware Kit Forensic, bạn có thể nhanh chóng quét các hình ảnh bộ nhớ và các tệp ở chế độ ngủ đông. Trích xuất các khóa mã hóa cho FileVault 2, TrueCrypt, VeraCrypt và BitLocker để giải mã tức thì các đĩa và vùng chứa được mã hóa. Xây dựng từ điển mật khẩu có thể có hoặc trích xuất mật khẩu tài khoản cho Windows và Mac.

Passware Kit Agent là một nhân viên khôi phục mật khẩu được phân phối trên mạng cho bộ công cụ này. Nó chạy trên Windows (chỉ 64 bit) và Linux (chỉ 64 bit) và có khả năng mở rộng hiệu suất tuyến tính. Mỗi máy tính chạy Passware Kit Agent hỗ trợ đồng thời nhiều CPU, GPU và bộ tăng tốc TACC.

Các tính năng của Passware Kit Forensic 2021​

  • Khôi phục mật khẩu cho hơn 280 loại tệp
  • Thu thập dữ liệu đám mây
  • Tăng tốc phần cứng
  • Đại lý Linux đã sẵn sàng
  • Máy phân tích bộ nhớ trực tiếp
  • Pháp y di động
  • Phát hiện thông minh
  • Giải mã FDE
Link trang chủ:

https://www.passware.com/kit-forensic/

Download Passware Kit Forensic 2021.1.0 Pre-Activated - Công cụ khôi phục mật khẩu tệp tin chuyên sâu:

Tải 4 parts về, giải nén và sử dụng:

https://pastebin.com/Zjd4M6nZ

Nếu link die phiền báo mình để fix lại nhanh nhất!
 
Top