Phạm nhân giết người vượt ngục có thể đã nhảy lên tàu hỏa?

phạm tội toàn tình tiết tăng nặng nhưng chỉ bị chung thân. Trong thời gian ngồi tù thì đi làm nhiệm vụ, được thì giảm án, có thưởng, không thì chả ảnh hưởng gì.
Profile ông này giống mấy người "cỏ" trong Sói mang con, sống thì làm người, "chết" thì làm "cỏ". Quan trọng là ai nắm "cỏ" trong tay.
Thời gian tới nếu không có bài báo hay lệnh "Tiêu diệt" ông này thì hiểu QK5 đang làm gì rồi :shame:
 

.nickcubibanroi.

Đã tốn tiền
phạm tội toàn tình tiết tăng nặng nhưng chỉ bị chung thân. Trong thời gian ngồi tù thì đi làm nhiệm vụ, được thì giảm án, có thưởng, không thì chả ảnh hưởng gì.
Profile ông này giống mấy người "cỏ" trong Sói mang con, sống thì làm người, "chết" thì làm "cỏ". Quan trọng là ai nắm "cỏ" trong tay.
Thời gian tới nếu không có bài báo hay lệnh "Tiêu diệt" ông này thì hiểu QK5 đang làm gì rồi :shame:
Kỳ binh của XP chuẩn bị cho hoa sơn luận kiếm sang năm đó
 
Top