Phần mềm tạo báo cáo công việc

tantai_glory

Junior Member
Như tiêu đề ạ, anh em nào có phần mềm hay về báo cáo công việc hằng tuần, có tạo biểu đồ, chart các kiểu, share cho em với. Đi làm mà phải báo cáo hằng tuần, oải quá anh em.
 

Wind-Blade

Senior Member
báo cáo cho team, hay báo cáo 1 mình
báo cáo 1 mình thì excel có chart chiếc đầy đủ mà
 
Như tiêu đề ạ, anh em nào có phần mềm hay về báo cáo công việc hằng tuần, có tạo biểu đồ, chart các kiểu, share cho em với. Đi làm mà phải báo cáo hằng tuần, oải quá anh em.
Ngày xưa mình đi làm phải báo cáo ngày, tuần, tháng. Mà ae toàn đi công trình nên họp nói thẳng công ty có đuổi thì đuổi hết moẹ anh em dự án đi, chứ chả ai đi công trình mà báo cáo nhiều như này được. Riết rồi cũng éo báo cáo luôn. Bọn sếp nó học chung 1 trường quản lý nên có cái trò báo cáo nhiều như này, cốt yếu để đánh giá thời gian người lao động mà bóc lột thêm. Làm dự án thì khi việc nhiều, việc ít chứ nó muốn bắt hoạt động 100% công suất như công nhân đã thấy ngu vl rồi. Mình làm với bọn nước ngoài sau này tụi nó cũng chỉ quản lý kỹ sư theo tiến độ, khối lượng chứ éo có vụ báo cáo ngày, tuần như này.

via theNEXTvoz for iPhone
 

casabala

Junior Member
Mình cứ word rồi gạch đầu dòng, quan trọng sếp thấy được tiến độ công việc đến đâu, thời gian đâu mà ngồi nắn nót ra 1 cái report đẹp như mấy em PG
 
Top