Phạt gần 10.000 lượt tài xế uống rượu bia trong 15 ngày

Ủng hộ kiểm tra cơ mà các chú mượn cớ làm gắt vãi, 2km đường các chú làm mẹ 2 chốt, đi từ thành phố về huyện cháu được các chú mời vào kiểm tra 3 lần :censored:
 
Top