Phát hiện nhiều bất thường trong bầu cử ở Đức, có nguy cơ phải bỏ phiếu lại

MasterchiefsReborn

Senior Member
https://thanhnien.vn/phat-hien-nhie...co-nguy-co-phai-bo-phieu-lai-post1403170.html

Một số cử tri ở thủ đô Berlin của Đức có thể sẽ phải bỏ phiếu lại sau khi người giám sát cuộc bầu cử liên bang phát hiện những bất thường trong cuộc bầu cử quốc hội 2 tháng trước.

RT đưa tin Chủ tịch Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, ông Georg Thiel, đã chính thức đệ trình đơn khiếu nại về những điều bất thường trong cuộc bỏ phiếu quốc hội được tổ chức hai tháng trước ở thủ đô Berlin. Ông Thiel cũng là người giám sát cuộc bầu cử này.

Theo ông Thiel, kết quả bầu cử đã bị ảnh hưởng vì những bất thường tại nhiều điểm bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử, người dân Berlin đã bỏ phiếu chọn ra các nghị sĩ vào Hạ viện Đức và các dân biểu tại thành phố.

Một trong những vấn đề phổ biến nhất là tình trạng thiếu phiếu bầu, cử tri phải xếp hàng dài và chờ đến hai giờ trước khi được bỏ phiếu. Tại một số điểm, các cử tri vẫn còn bỏ phiếu sau 18 giờ tối - thời điểm mà tất cả các điểm bỏ phiếu phải đóng cửa. Ông Thiel, người được giao nhiệm vụ giám sát các cuộc bầu cử cấp liên bang, xem tất cả những điều trên là đủ để phản đối kết quả bầu cử ở Berlin, truyền thông địa phương đưa tin ngày 19.11.

Ông Thiel xác định sáu khu vực bầu cử ở Berlin xuất hiện nhiều bất thường. Điều này có khả năng dẫn đến một cuộc bầu cử lại ở thành phố.

.......................
 
Top