Phát huy truyền thống “Trung thành-mưu lược; Tận tụy-sáng tạo; Đoàn kết-hiệp đồng; Quyết chiến-quyết thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

ndtrung0807

Junior Member
Thượng tướng PHAN VĂN GIANG
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (7-9-1945).

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP); được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTTM đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó, tô thắm truyền thống “Trung thành-mưu lược; Tận tụy-sáng tạo; Đoàn kết-hiệp đồng; Quyết chiến-quyết thắng”.
Ngay sau khi được thành lập, BTTM đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược về củng cố, xây dựng phát triển LLVT nhân dân; tổ chức các đơn vị bộ đội Nam tiến, cấp tốc chi viện cho chiến trường và chỉ đạo kháng chiến ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ; thực hiện kế sách phân hóa và cô lập kẻ thù để bảo vệ chính quyền cách mạng; chỉ đạo đấu tranh buộc thực dân Pháp thi hành Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và đặc biệt là chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Thực hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mệnh lệnh chiến đấu của Bộ trưởng BQP, vào đêm 19-12-1946, BTTM đã kịp thời chuyển mệnh lệnh chiến đấu đến các LLVT trong cả nước; tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy cuộc chiến đấu ở Thủ đô Hà Nội và chỉ đạo, chỉ huy LLVT phối hợp với toàn dân tiến công đồng loạt quân địch ở một số thành phố, thị xã từ bắc Vĩ tuyến 16 trở ra bằng nhiều cách đánh sáng tạo, giành thắng lợi quan trọng, bước đầu làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, BTTM đã chủ động nghiên cứu chiến trường, phân tích, đánh giá sát đúng tình hình địch, ta; tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, đề ra những chủ trương, kế hoạch tác chiến chiến lược; trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy LLVT nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, từng bước đánh bại quân Pháp trên các chiến trường, giành những thắng lợi quan trọng. Nổi bật là các chiến dịch: Việt Bắc (1947); Biên Giới (1950); Hòa Bình (1951); Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953).



Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham quan trang thiết bị phục vụ huấn luyện, SSCĐ, tại cuộc diễn tập CKB-20. Ảnh: Hoàng Hà.
Trong Đông Xuân 1953-1954, BTTM đã nắm vững tình hình, kịp thời, chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến chiến lược theo chủ trương của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Tổng Quân ủy nhằm phá vỡ kế hoạch Nava, buộc địch phải phân tán lực lượng, bị động đối phó. Ta thực hiện ý định mở các cuộc tiến công vào các hướng chiến lược trọng điểm ở Tây Bắc, Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia và Bắc Tây Nguyên; đồng thời căng kéo lực lượng địch trên khắp các chiến trường, tạo thế và lực hết sức thuận lợi cho quân và dân ta tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Cơ quan Tiền phương BTTM vừa là cơ quan giúp Tổng Tư lệnh chỉ huy, chỉ đạo chiến trường 3 nước Đông Dương, vừa làm tốt vai trò Cơ quan tham mưu cho Đảng ủy và Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại mặt trận. Đồng thời, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành các lực lượng vận dụng sáng tạo nghệ thuật chiến dịch và các hình thức chiến thuật, tiến công trận địa, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, góp phần quyết định buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược của BTTM.
Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, BTTM có bước phát triển, trưởng thành nhiều mặt. Mặc dù phải đương đầu với tên đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh vào loại bậc nhất thế giới, nhưng với tinh thần “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, BTTM đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, mưu lược trong tham mưu tổ chức, chỉ huy LLVT tác chiến trên các chiến trường, lập nên những chiến công vang dội.
Dưới sự lãnh đạo của QUTƯ, BQP, ngay sau khi có Nghị quyết 15 (Khóa II) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1959), BTTM đã khẩn trương nghiên cứu, tạo thế, tạo lực; xây dựng LLVT để tăng cường cho miền Nam; xây dựng các tuyến vận chuyển chiến lược đường bộ 559 và đường biển 759 để chi viện cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào, Campuchia. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược bảo vệ miền Bắc; xây dựng nhiều phương án tác chiến ở từng hướng chiến lược; trực tiếp xây dựng và phát triển LLVT ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị động viên chiến tranh; chủ động tham mưu và chỉ đạo, chỉ huy đánh bại mọi hoạt động phá hoại của địch, tiếp tục giữ và giành quyền chủ động, không bị bất ngờ khi địch mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc. Từ cuối năm 1960, BTTM kiến nghị gấp rút khôi phục và kiện toàn hệ thống chỉ đạo, chỉ huy quân sự các cấp để phối hợp, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở miền Nam. Đồng thời, tăng cường cán bộ vào chiến trường, nhanh chóng hình thành Đảng ủy, Bộ tư lệnh chiến trường B2, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (Khu 5, Khu 6, Khu 7, Khu 8, Khu 9, Quân khu Trị-Thiên) và Mặt trận Tây Nguyên.
Từ năm 1965, đế quốc Mỹ chuyển từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân viễn chinh và quân đồng minh vào miền Nam; củng cố và tăng cường quân đội Sài Gòn. Trước sự thay đổi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, BTTM đã kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch chiến lược bảo vệ miền Bắc; tham mưu cho Bộ Chính trị, QUTƯ chỉ đạo tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam; chỉ đạo đánh bại hai cuộc phản công chiến lược quy mô lớn của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn vào mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, đánh bại liên tiếp các cuộc hành quân lớn của quân viễn chinh Mỹ vào miền Đông Nam Bộ, chỉ đạo nhiều chiến dịch ở Bắc Tây Nguyên, miền Tây Khu V, Trị-Thiên, Đường 9-Khe Sanh (1968). Đặc biệt là Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), Chiến dịch Đường 9-Nam Lào (1971), Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền Nam, Chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng cuối năm 1972, tạo bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Trong tình thế mới, BTTM lại thể hiện xuất sắc vai trò là Cơ quan Tham mưu chiến lược, tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, QUTƯ và Bộ Tổng Tư lệnh những quyết sách chiến lược đúng đắn để giành thắng lợi. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, BTTM đã trực tiếp xây dựng kế hoạch tiến công chiến lược, tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy các LLVT giành thắng lợi quyết định ở Tây Nguyên, Trị-Thiên, Khu 5 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, BTTM đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP xây dựng, điều chỉnh thế bố trí chiến lược của LLVT trên phạm vi cả nước; đề xuất xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
Ngay sau ngày đất nước thống nhất, trước hành động xâm lược trắng trợn của tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Xary, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, QUTƯ và BQP, BTTM đã chỉ đạo, tổ chức LLVT phòng thủ các đảo, một số vùng trọng điểm ven biển, biên giới; tổ chức phản công, đánh bại các đợt tiến công của địch ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng (7-1-1979). Để giữ vững hòa bình, ổn định lâu dài ở biên giới Tây Nam, BTTM chỉ đạo Quân Tình nguyện Việt Nam kết hợp với LLVT và nhân dân Campuchia tiếp tục tiến công truy quét địch, đánh bại lực lượng phản động Pol Pot-Ieng Xary. Đi đôi với chỉ đạo tác chiến, BTTM chỉ đạo việc giúp bạn bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng để bạn nhanh chóng trưởng thành, thực hiện chủ trương chuyển giao từng bước các địa bàn, tiến tới tự quản, tự bảo vệ đất nước.
Đối với tuyến biên giới phía Bắc, đối phương liên tục tiến hành các hoạt động phá hoại, xâm lấn, đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh quốc gia. Trước tình hình đó, BTTM đã ra Chỉ thị: “Tổ chức và xây dựng thế trận phòng thủ ở các tỉnh biên giới”. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị của QUTƯ, ngày 11-1-1979, BTTM ra Mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao nhất cho LLVT, đặc biệt là các đơn vị làm nhiệm vụ trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. BTTM đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, QUTƯ và BQP lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của thế trận chiến tranh nhân dân, giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên là chiến đấu, huấn luyện bộ đội nâng cao trình độ SSCĐ, BTTM luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP trong công tác tổ chức, xây dựng phát triển LLVT, xây dựng các công trình phòng thủ, chỉ đạo tổ chức bộ đội tham gia phát triển kinh tế, góp phần khắc phục khó khăn chung của đất nước.
Trên cơ sở các kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác chiến phòng thủ cơ bản đã được điều chỉnh, bổ sung, BTTM chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc diễn tập đối phó với chiến tranh xâm lược lớn, chiến tranh phá hoại nhiều mặt ở mức độ cao có kết hợp với bạo loạn; tiến hành truy quét FULRO. Trên hướng biển, BTTM chỉ đạo Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Không quân tăng cường lực lượng bảo vệ quần đảo Trường Sa, bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông; kịp thời kiến nghị với Trung ương Đảng, BQP chỉ đạo tổ chức đưa quân ra đóng giữ các bãi đá ngầm, ngăn chặn âm mưu độc chiếm Biển Đông của nước ngoài.
Thực hiện nhiệm vụ giúp bạn Lào, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của QUTƯ, Hiệp định hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, BTTM QĐND Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn thống nhất kế hoạch chiến lược phòng thủ; triển khai kế hoạch chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng. Ngoài việc giúp bạn về quân sự, BTTM đã cùng bạn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khác để bạn sớm khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, phát triển đất nước, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
Trước những biến động của tình hình thế giới, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá toàn diện nước ta; BTTM đã tập trung nghiên cứu, nhận diện kẻ thù, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ XHCN trong mọi tình huống. Trên cơ sở đổi mới tư duy về nhận định đánh giá, xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam và đối tượng tác chiến của quân đội, BTTM đã chỉ đạo từng bước xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp, xung đột quân sự trên biên giới phía Bắc và quần đảo Trường Sa; tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; chỉ đạo nghiên cứu, phát triển các hoại hình tác chiến chiến lược, phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học quân sự Việt Nam; tổ chức nhiều cuộc diễn tập cấp chiến dịch, khu vực phòng thủ theo các phương án tác chiến.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ đất nước, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, BTTM đã chủ động phối hợp và đề xuất với các bộ, ngành, địa phương nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết định của Chính phủ về quân sự, quốc phòng; tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện bộ đội nâng cao khả năng SSCĐ... Cùng với đó, BTTM đã giúp BQP tham mưu xây dựng các chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng; các vấn đề cơ bản, các dự án lớn của quốc gia về bố trí quốc phòng kết hợp với kinh tế, kinh tế kết hợp với quốc phòng; quy hoạch, xây dựng một số lực lượng mới đặc thù, xây dựng một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.
Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, BTTM đã thường xuyên theo dõi tình hình có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ và BQP xử lý đúng, kịp thời các tình huống; chỉ đạo, duy trì các lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên; chủ động nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm chiến đấu; tăng cường củng cố thế trận phòng thủ trên các vùng, địa bàn chiến lược; triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Để tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, BTTM đã tham mưu với QUTƯ và BQP thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (nay là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng.
Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BTTM đã tham mưu với Thường vụ QUTƯ, BQP, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; ban hành các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, phương án, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của trên, vượt mọi khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả. Ðiều đó đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của nhân dân cả nước trong nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, tô thắm thêm bản chất, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng thời kỳ mới.
Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BTTM đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ chính trị của Cơ quan tham mưu chiến lược, xứng đáng là công cụ đắc lực, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTTM luôn tự hào vì đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc, hun đúc nên truyền thống quý báu “Trung thành-mưu lược; Tận tụy-sáng tạo; Đoàn kết-hiệp đồng; Quyết chiến-quyết thắng”.

Theo Báo Quân đội Nhân dân
https://baocantho.com.vn/phat-huy-t...-ket-hiep-dong-quyet-chien-quyet-a124772.html
<Đặt tiêu đề hơi chất đó>
 
Top