Phổ biến kiến thức hay ho mỗi ngày

Mk.F

Senior Member
Nhằm phổ biến những kiến thức hay ho mà google cả đống nhưng ít khi voz có thời gian đọc.
Ngày đầu tiên.
Hồ Tiêu
Một loại gia vị phổ biến vị cay nồng hương thơm nhẹ, giá khá rẻ có mặt hầu hết trong nhà bếp mọi nhà.
Tuy nhiên khi xưa hồ tiêu là một loại gia vị cực kỳ đắt đỏ, chỉ dành cho giới quý tộc vì độ hiếm, ở Châu Âu khi muốn mua tiêu một bên cân để tiêu bên kia để vàng, giá tiêu đúng bằng giá vàng.
Magella đã có 1 cuộc thám hiểm từ Âu sang Á với 5 con tàu và 237 thủy thủ của vua Tây Ban Nha, sau gần 3 năm chỉ còn 1 con tàu trở về với 18 người mang theo 16 tấn hồ tiêu tương đương 16 tấn vàng.
 
Nhằm phổ biến những kiến thức hay ho mà google cả đống nhưng ít khi voz có thời gian đọc.
Ngày đầu tiên.
Hồ Tiêu
Một loại gia vị phổ biến vị cay nồng hương thơm nhẹ, giá khá rẻ có mặt hầu hết trong nhà bếp mọi nhà.
Tuy nhiên khi xưa hồ tiêu là một loại gia vị cực kỳ đắt đỏ, chỉ dành cho giới quý tộc vì độ hiếm, ở Châu Âu khi muốn mua tiêu một bên cân để tiêu bên kia để vàng, giá tiêu đúng bằng giá vàng.
Magella đã có 1 cuộc thám hiểm từ Âu sang Á với 5 con tàu và 237 thủy thủ của vua Tây Ban Nha, sau gần 3 năm chỉ còn 1 con tàu trở về với 18 người mang theo 16 tấn hồ tiêu tương đương 16 tấn vàng.
16 tấn vàng à
FY7e6U1.png
ra là do thằng magellan này lấy
g8XXj8u.gif
 
Top