HN [PHỐT] Cảnh báo anh em né xa H2 gaming ra

Status
Not open for further replies.

gogeta

Senior Member
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
 

eipi10

Senior Member
Đù, phốt nhiều đến mức giờ mình phải thêm filter cho adblock để đỡ tốn mấy giây cuộc đời click nhầm vào link shop trên google search :shame:
Code:
www.google.*##a[href*="h2gaming.vn"]:upward(.g)
 

iMin

Senior Member
g8XXj8u.gif
 

gogeta

Senior Member
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
H2 extreme gaming
 
Status
Not open for further replies.
Top