thảo luận Phương pháp học ngoại ngữ hoàn toàn mới.

alrosa

Junior Member
Mình học hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung nhưng đôi khi không theo kịp tình huống đặc biệt là ơ những tình huống có những từ mới chuyên ngành nên có những lúc cảm giác rất là nản cho đến một hôm mình vô tình nghe một kênh của Indo và không hiểu gì cả. Từ hôm đó mình nghe đài và xem tin tức của Indo hơn một tháng liền và vẫn không hiểu gì cả và từ đó có lại động lực để theo đuổi hai ngoại ngữ đã gần như quật đổ mình các bạn ạ, hóa ra công sức bỏ ra không hề phí một chút nào cả.
 

qhai_2009

Junior Member
Mình học hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung nhưng đôi khi không theo kịp tình huống đặc biệt là ơ những tình huống có những từ mới chuyên ngành nên có những lúc cảm giác rất là nản cho đến một hôm mình vô tình nghe một kênh của Indo và không hiểu gì cả. Từ hôm đó mình nghe đài và xem tin tức của Indo hơn một tháng liền và vẫn không hiểu gì cả và từ đó có lại động lực để theo đuổi hai ngoại ngữ đã gần như quật đổ mình các bạn ạ, hóa ra công sức bỏ ra không hề phí một chút nào cả.
có ai hiểu OP đang nói gì không?
---
Đề nghị xoá topic
 
Top