thảo luận PlayStation 5

Không cần nói nhiều
Cấu hình Xbox Series X vs PS5
ps5-vs-xbox-series-x-specs.jpg

Cấu hình base PS4 vs PS5
ps5-vs-ps4-specs.png

Tương thích ngược với hơn 100 games của PS4, éo thấy nhắc PS3-2-1 :canny:
Tay cầm xấu vcl
 
Last edited: