PVN và SCIC xin tăng vốn

Cryolite.

Senior Member
https://zingnews.vn/pvn-va-scic-xin-tang-von-post1288588.html
Ngoài kiến nghị tăng vốn điều lệ, cả PVN và SCIC đều kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét một số cơ chế đầu tư kinh doanh mới.

Đây là kiến nghị của cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, đại diện PVN cho biết thời gian vừa qua, tập đoàn thường xuyên báo cáo Ủy ban về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiếp tục chịu tác động từ dịch Covid-19, các kế hoạch kinh doanh dự kiến gặp nhiều khó khăn, PVN kiến nghị Ủy ban đẩy nhanh xử lý các vấn đề còn tồn tại, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

PVN xin làm điện gió ngoài khơi

Bên cạnh đó, PVN cũng kiến nghị Ủy ban xem xét phê duyệt sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để có cơ sở đôn đốc, giám sát các nhà thầu dầu khí, các đơn vị thành viên. Xem xét thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch 5 năm 2021-2025; chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tập đoàn.

Ngoài ra, PVN cũng kiến nghị Ủy ban ủng hộ và hỗ trợ trình Chính phủ cho phép tập đoàn này tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (trọng tâm là điện gió ngoài khơi); sớm quyết toán cổ phần hóa 3 đơn vị BSR, PV OIL, PV Power; và tiếp tục hỗ trợ tập đoàn về các thủ tục đầu tư của dự án Lô B, Sao Vàng - Đại Nguyệt…
PVN,  SCIC xin tang von anh 1
Cả SCIC và PVN đều xin Ủy ban Quản lý vốn trình Chính phủ phương án tăng vốn năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Ảnh: T.L.

Tương tự, đại diện SCIC cũng kiến nghị loạt vấn đề tới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, trong đó có việc xem xét cho phép tăng vốn điều lệ theo quy định của Thông tư 36/2021 và tiếp tục tăng vốn điều lệ cho SCIC theo lộ trình trong chiến lược đang trình Thủ tướng phê duyệt.

Cùng với đó, để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế hoạt động, SCIC kiến nghị cho phép HĐTV của đơn vị và các doanh nghiệp Nhà nước được ra quyết định đầu tư trong việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển 5 năm; đánh giá hiệu quả đầu tư trên cơ sở toàn bộ danh mục đầu tư; cho phép SCIC đánh giá tổng kết mô hình hoạt động hiện nay và xây dựng đề án chuyển đổi hoạt động sang mô hình quỹ đầu tư Chính phủ…

2 doanh nghiệp lãi lớn nhất

Theo báo cáo của PVN và SCIC, đây cũng là 2 doanh nghiệp nằm trong 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước có kết quả kinh doanh tốt nhất năm 2021 vừa qua.

Trong đó, lãnh đạo PVN cho biết năm 2021, tập đoàn này ghi nhận 620.200 tỷ đồng tổng doanh thu toàn tập đoàn, vượt 26,4% kế hoạch năm và tăng 28% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu hợp nhất đạt 375.800 tỷ, vượt 6% kế hoạch và tăng 24% so với năm trước.

Về lợi nhuận, PVN dự kiến đạt 45.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt 2,6 lần kế hoạch và tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, riêng lãi trước thuế công ty mẹ là 18.500 tỷ, vượt 82% kế hoạch năm, tăng 20% so với năm liền trước.

 
Top