thắc mắc Python Certifications có giá trị gì không?

tornado

Member
Lang thang trên mạng thấy có chứng chỉ PCAP, PCPP do Python Institution cấp
https://pythoninstitute.org/certification/

Đọc trên Quora với Reddit thì thấy có vẻ không có giá trị mấy.
Muốn hỏi ý kiến của các bro trên này về các cert này liệu có giá trị gì không?
 
Top