Qua tốt nghiệp nên đi tiếp thế nào?

tungtmqn01

Senior Member
nếu ko muốn xa nhà thì xem ở địa phương thế mạnh là gì thì học nghề đấy (lương 3 cọc 3 đồng thôi. giàu thì chắc hơi lâu). còn muốn có tí vốn làm giàu thì đky đi nc ngoài làm 1 thời gian kiếm 1 2 tỏi về làm vốn lập nghiệp.
mình cũng muốn đi nc ngoài làm mấy năm nhưng tuổi cũng cao với có gia đình rồi nên là cũng đành gác vậy
 
Top