SG Quadro K6000 12G như mới.

Intel_E8400

Đã tốn tiền
Tháo máy Dell T7910 đc mấy cái VGA Quadro K6000 12G cho AE đồ hoạ
Hàng nước ngoài về như mới zin 100% bụi ko đáng kể.
Giá Bán 7T800k
0906200662
20208e963168-7730-41e6-801f-854dc9e99cf1.png
2020ab7634c3-5fbc-435e-b92f-29e525974a38.png
20209afcf4ba-6301-4aa7-92e6-518e1440080d.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top