Quán thịt chó ở Hải Phòng bốc cháy, lửa thiêu rụi cả dãy cửa hàng

Top