Quốc hội bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch lái xe sang Bộ Công an

Status
Not open for further replies.

Nhaemcotivi

Đã tốn tiền
lần đầu thấy QH thể hiện được tiếng nói
mẹ tsb bọn conan lạm quyền bành trướng, hết muốn đớp biên phòng rồi giờ đến mảng đào tạo lái xe:bad_smelly::bad_smelly:
 

em conso4

Senior Member
hỏi ngu phát chủ tịch quốc hội có quyền lực gì mà dc xếp vào tứ trụ nhỉ. mấy lần xem trực tiếp chỉ thấy điều phối phiên họp xem ai phát biểu hay không
Ngày xưa ko có quyền lực.
Nghe nói thời tam nhân.
CTQH là ông Lê Quang Đạo sau khi có 1 bộ trưởng lên trả lời chất vấn, ông CTQH đề nghị đứng lại, ko đc đi xuống về chỗ ngồi vì trả lời ko rõ ràng.
Từ đó các bộ trưởng, chính khách nhận ra rằng. Sự nghiệp chính trị của mình cũng có thể bị làm khó từ chủ tịch QH.
Có vẻ từ đó CTQH trở thành tứ trụ
 

lythoitran

Senior Member
Đại biểu quốc hội hết nhiệm kỳ có bị bọn Conan kiếm cớ tống vào tù không nhỉ :rolleyes:
Đại biểu quốc hội nghe oai vậy thôi chứ chẳng thấy có quyền gì.
Chú đại biểu nào mà chẳng có chức kèm theo.Làm màu cho có thôi vì mấy chú đại biểu đại đa số là cấp dưới của đám bị chất vấn
 

net37online

Đã tốn tiền
Chú đại biểu nào mà chẳng có chức kèm theo.Làm màu cho có thôi vì mấy chú đại biểu đại đa số là cấp dưới của đám bị chất vấn
Đợt này thấy doanh nghiệp cũng nhiều đại biểu lắm, mấy cty tư nhân ấy giờ mới biết luôn cty tư nhân cũng được làm dbqh.

via theNEXTvoz for iPhone
 

Tomiyasu

Senior Member
tôi không biết thì tôi hỏi chứ sao phải gằn máy nhỉ :surrender:
Hệ thống chính trị VN gồm ba nhánh đảng, nhà nước và mặt trận tổ quốc. Đứng đầu nhà nước là quốc hội, giữ nhiệm vụ lập pháp, giải quyết các vấn đề quốc gia và giám sát tối cao hoạt động bộ máy nhà nước. Quyền lực chỉ thua đại hội đảng toàn quốc thôi.
 

ngay24t12

Senior Member
hỏi ngu phát chủ tịch quốc hội có quyền lực gì mà dc xếp vào tứ trụ nhỉ. mấy lần xem trực tiếp chỉ thấy điều phối phiên họp xem ai phát biểu hay không
Hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng thì phải thế thôi. Ở các nước tư bản tam quyền phân lập, nhánh nào cũng quan trọng. VN tích cực hợp tác với họ thì cũng phải nâng tầm vai trò của nhánh lập pháp lên.

Hồi bao cấp, tự đóng cửa, chả thèm chơi với mấy ai thì ctqh ko có quyền lực (còn ko cần là uỷ viên bct).
 

bahaimoot

Đã tốn tiền
Con gà này.
Ở VN thì trung ương Đảng 150 người khác gì thượng viện.
Còn Quốc hội khác gì hạ viện
Chức năng không rõ còn chém to.
So sánh khập khiễng còn quote nhiều
cho cái nguồn mà ngồi fuk check này
Điều lệ Đảng:
https://tulieuvankien.dangcongsan.v...-thu-viii/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-1552

Điều 16:
1. Ban Chấp hành Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng các nghị quyết của Đại hội; quyết định những chủ trương chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường (nếu có).
Điều 17:


2. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Thường vụ Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng; chuẩn bị các vấn đề trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; chỉ đạo thực hiện các chủ trương về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác đảng, công tác cán bộ, công tác quần chúng; giải quyết công việc hằng ngày của Đảng.


http://quochoi.vn/gioithieu/gioithieuveqh/Pages/chuc-nang-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=24419
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;

2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp;

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật;

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội;

11. Quyết định đại xá;

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội;

15. Quyết định trưng cầu ý dân.


https://www.senate.gov/history/powers.htm

Impeachment
Under the Constitution, the House of Representatives has the power to impeach a government official, in effect serving as prosecutor. The Senate has the sole power to conduct impeachment trials, essentially serving as jury and judge. Since 1789 the Senate has tried 19 federal officials, including two presidents.

Nominations
The Constitution provides that the president "shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the Supreme Court, and all other Officers of the United States… (Article 2, Section 2)." The Senate has always jealously guarded its power to review and approve or reject presidential appointees to executive and judicial branch posts.

Treaties
The Constitution gives the Senate the power to approve, by a two-thirds vote, treaties made by the executive branch. The Senate has rejected relatively few of the hundreds of treaties it has considered, although many have died in committee or been withdrawn by the president. The Senate may also amend a treaty or adopt changes to a treaty. The president may also enter into executive agreements with foreign nations that are not subject to Senate approval.

Expulsion
Article I, section 5, of the U.S. Constitution provides that each house of Congress may "…punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a member." Since 1789 the Senate has expelled only 15 of its entire membership.

Censure
Article I, section 5, of the U.S. Constitution provides that "Each House [of Congress] may determine the Rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a member." Censure is a form of discipline used by the Senate against its members (sometimes referred to as condemnation or denouncement). A formal statement of disapproval, a censure does not remove a senator from office. Since 1789 the Senate has censured nine of its members.

Filibuster and Cloture
The Senate has a long history of using the filibuster—a term dating back to the 1850s in the United States—to delay debate or block legislation. Unlimited debate remained in place in the Senate until 1917, when the Senate adopted Rule 22 that allowed the Senate to end a debate with a two-thirds majority vote—a tactic known as "cloture." In 1975 the Senate reduced the number of votes required for cloture from two-thirds (67) to three-fifths (60) of the 100-member Senate.

Investigations
Congress has conducted investigations of malfeasance in the executive branch—and elsewhere in American society—since 1792. The need for congressional investigation remains a critical ingredient for restraining government and educating the public.

Contested Senate Elections
The United States Constitution gives each house of Congress the power to be the judge of the “elections, returns, and qualifications of its own members” (Article I, section 5). Since 1789 the Senate has carefully guarded this prerogative and has developed its own procedures for judging the qualifications of its members and settling contested elections.
 

Robert Huynh

Senior Member
Chú đại biểu nào mà chẳng có chức kèm theo.Làm màu cho có thôi vì mấy chú đại biểu đại đa số là cấp dưới của đám bị chất vấn
Anh nói sai sai, nhiều vị làm ở tỉnh không liên quan đến các bộ nghành đâu mà cấp dưới,
Chất vấn chủ yếu Thủ Tướng và các bộ nghành phải giải trình.
Các đại biểu trong khối doanh nghiệp tư nhân cũng có, lấy ý kiến cử tri các kiểu rồi chất vấn.
Việt Nam đa số ý kiến cử tri toàn về kiện cáo đất đai là chính, phần chính trị ít hơn

via theNEXTvoz for iPhone
 

Pronga100nam

Senior Member
Đại biểu quốc hội hết nhiệm kỳ có bị bọn Conan kiếm cớ tống vào tù không nhỉ :rolleyes:
Đại biểu quốc hội nghe oai vậy thôi chứ chẳng thấy có quyền gì.

Biết ai mà tống, phiếu kín mà:rolleyes:
 

kenlove.1102

Senior Member
Bọn CS ở nước ngoài thì có quyền lực chính trị éo gì, cũng ko biên chế quân hàm. Nói chung chính phủ dễ quản lý, tiếp xúc với dân ok hơn.
Chứ như ở ĐL mẹ cái thằng CAP cùi bắp mà chúng nó đã hành lên hành xuống rồi, mạt vận vkl
 

ga_cong_nghiep_quay

Senior Member
Cái này giải thích đơn giản đảng giống như đảng cộng hòa với dân chủ ở Mỹ thôi. Khác là chỉ có 1 đảng, sinh hoạt đảng là hoạt động nội bộ.
Quốc hội + thường vụ giống như hạ viện và thượng viện của Mỹ
 
Status
Not open for further replies.
Top