Quý 1/2021, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD

DOIKHONNAN

Senior Member
https://vtc.vn/quy-1-2021-viet-nam-xuat-sieu-2-ty-usd-ar603691.html
(VTC News) -

Trong quý I, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỷ USD, tăng 22%, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,03 tỷ USD.​


Theo thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, quý I năm 2021 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2021 ước tính đạt 152,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỷ USD, tăng 22%; nhập khẩu hàng hóa đạt 75,31 tỷ USD, tăng 26,3%.
Quý 1/2021, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD - 1

Nguồn: Tổng cục thống kê.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 2/2021 đạt 20.196 triệu USD, cao hơn 196 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 28,6 tỷ USD, tăng 41,6% so với tháng trước và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý I có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD).
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 2/2021 đạt 20.656 triệu USD, thấp hơn 144 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 3/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 28,2 tỷ USD, tăng 36,5% so với tháng trước.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 21,2 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc.
Ở chiều nhập khẩu, trong quý I, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, thị trường EU và Mỹ.
 
Top