Quy chế pháp lý cho thành phố Thủ Đức?

okiahuy

Senior Member

Quy chế pháp lý cho thành phố Thủ Đức?​

09/11/2020 07:00 - Nguyễn Sĩ Dũng

TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy việc thành lập thành phố Thủ Đức. Một trong những việc quan trọng hàng đầu là thiết kế cho được những ưu thế về mặt thể chế để thành phố Thủ Đức có thể phát huy tác dụng trong việc tạo động lực phát triển cho toàn TP. Hồ Chí Minh.

quy%20che%20phap%20ly%20cho%20Thu%20Duc.jpg

Một góc khu đô thị mới ở Thủ Đức.

Chủ trương nhập ba quận lại để thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh đã được trưng cầu dân ý và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua với 100% số phiếu tán thành. Tuy nhiên, có vẻ như một trong những vấn đề rất cơ bản cho đơn vị hành chính này thì vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Đó chính là vấn đề về quy chế pháp lý nào cho thành phố Thủ Đức sắp được thành lập.

Về mặt lý thuyết, nhập ba quận lại để thành lập thành phố Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh, thì thành phố này phải có địa vị pháp lý cao hơn cấp quận (thấp hơn thành phố trực thuộc trung ương, nhưng cao hơn quận/huyện). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Hiến pháp không cho phép thành lập một đơn vị hành chính có địa vị pháp lý lơ lửng như vậy. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thì “Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương”. (Điều 110, Hiến pháp 2013). Như vậy, theo quy định của Hiến pháp, thành phố Thủ Đức chỉ có thể có địa vị pháp lý của cấp quận/ huyện mà thôi. Thậm chí, Hiến pháp còn không nói đến việc có thể thành lập một thành phố trong thành phố. Tuy nhiên, với địa vị pháp lý của một đơn vị hành chính cấp quận, thành phố Thủ Đức sẽ chỉ to hơn về mặt địa lý, nhưng không có gì mạnh hơn về mặt thể chế. Mà như vậy thì cũng khó hy vọng thành phố này có thể tạo ra sự phát triển mang tính đột phá.

Những phân tích trên cho thấy, tìm kiếm một căn cứ hiến định khác cho việc thành lập thành phố Thủ Đức là rất cần thiết. Và đây chính là lúc chúng ta cần tìm đến quy định của Hiến pháp về đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Theo quy đinh của Hiến pháp thì ngoài những đơn vị hành chính thuộc 4 cấp (Có thể tóm lược như sau: 1. Cấp trung ương; 2. Cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; 3. Cấp quận/ huyện; 4. Cấp xã/phường), ở nước ta còn có thể có “Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập” (Điều 110, Hiến pháp năm 2013). Quy định nói trên nên được coi là căn cứ hiến định để thành lập thành phố Thủ Đức. Nếu thành phố Thủ Đức được coi là đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, thì địa vị pháp lý cao hơn cấp quận chính là một biểu hiện của tính chất đặc biệt nói trên.

Nguồn: https://tiasang.com.vn/-dien-dan/Quy-che-phap-ly-cho-thanh-pho-Thu-Duc-26630

Tôi muốn vào thành phố mới để nhận được những ưu đãi pháp lý chưa từng có:sure::sure::sure:
 
Top