HN Ram d3 8gb buss 1600 380k new và list cpu siêu dài

Chithichhg123123

Senior Member
Em vẫn xả kho tiếp số lượng chỉ còn 32 Thanh Ram DDR3 8Gb Buss 1600 New Bh 3 năm !!
Giá chỉ 380k 1 thanh + sl >10 3xx
Và list cpu em vẫn còn sẵn kho có fix cho bác nào nhiệt tình !!
-I7 9700T sl 1 4500k
-I7 6700 sl 3 2400k
-I7 4790 sl 10 1550k
-I7 4770k sl 3 1550k
-I7 4770 sl 25 1550k
-I7 2700K sl 1 800k
-I7 2600K sl 5 800k
-I7 2600 sl 22 800k
-I7 2600S sl 2 800k
-I5 7400 sl 1 1600k
-I5 6500 sl 9 1550k
-I5 6400 sl 3 1550k
-I5 3570 sl 1 500k
-I5 3550 sl 1 500k
-I5 3470 sl 6 500k
-I5 3470S sl 1 500k
-I5 3330s sl 1 500k
-I5 2500K sl 2 400k
-I5 2500 sl 6 400k
-I5 2400 sl 7 400k
-I5 2400s sl 3 400k
-I5 2320 sl 4 400k
-I3 7100 sl 1 1000k
-I3 6100 sl 5 1050k
-I3 4330 sl 3 520k
-I3 4170 sl 1 520k
-I3 4160 sl 11 520k
-I3 4150 sl 3 520k
-I3 4130 sl 12 520k
-I3 3240 sl 7 280k
-I3 3220 sl 4 280k
-I3 2120 sl 1 250k
-i3 2100 sl 1 250k
Liên hệ 0394832812 (Nguyễn Thuận )
Em ở Đại La Hn ạ
 
Top