HN Ram laptop ddr4 crucial 8gb/2400 new box, ram lap ddr2/800 2gb,..

quangminh2k6

Junior Member
Ram laptop ddr4 crucial 8gb/2400 new box - mua vài ngày nhưng dùng có 1 lần. 15p, - mua 850k. bán 600k
ram lap ddr2/800 2gb - 69k.
card wifi laptop dell bóc - 19k

0356227451- Mình ở Chùa Bộc
z2183864603115_42bb5efcda78a4679d50292257c04ba1.jpg z2183864608414_cd63e28e3ea783c1fa177873e0f9110f.jpg z2183864616677_27ef875edded79964ae3cc8011dd1ca1.jpg z2183864620368_9cd4a8e57f62c00d4b1bc1258160d4af.jpg z2183826550150_4b07d091f26cac74729486efe9733dff.jpg z2183826575487_b9564a94cc19d3e4f5f6ea362e512332.jpg
 
Top