Rapper DMX chết não, sống thực vật

chicken_joe

Senior Member
Mấy thằng này chơi thuốc, người banh hết rồi, kiểu như Maradona. Tới tầm U60 là đứt dây.
không biết mai thúy sướng cỡ nào mà tụi nó chơi tới chết thế. Thèm lắm mà không dám thử :burn_joss_stick:
 
Top