Raspberry Pi 400 ra mắt với RAM 4 GB, giá 70 USD

Top