chú ý Report các vi phạm ở mọi nơi của diễn đàn VOZ tại đây - không lập thread ngoài - Đọc kỹ post #1


bài này mình mới post có kèm giá từ lúc đầu mong MOD xem lại gỡ vi phạm cho mình với ạ
 
Điểm báo về Nga . KIA never .

 

chữ ký
 
đào mộ thread người khác
tên TK : @1mmmmr
 
ví von người khác là chó
 
Điểm báo về Ukraine . KIA never .

 
pbvm


Chửi bới xúc phạm chụp mũ
 

Cm chửi bới vô văn hóa.
 
Quảng cáo sai box
 
Tranh luận có lại hoặc không lại nhưng dùng lời lẽ mạt hạ người khác
 
kích war, pbvm
 
Back
Top