Report for f33

thuyvan

­­­
tayto
Report mọi post/thread vi phạm nội quy box Điểm báo f33 tại đây. Vui lòng đính kèm link trực tiếp dẫn đến post/thread vi phạm, hoặc là quote comment vi phạm đó post ở đây (nhớ che các từ khóa bị cấm nhằm tránh bị bot quét nhầm) để BQT diễn đàn VOZ tiện xử lý hơn. Không chụp ảnh màn hình.

Ưu tiên report các bình luận có chứa ngôn từ "c*c, l*n, b**i...".

Thread chỉ nhận report, nghiêm cấm mọi hành vi spam post, thảo luận/tranh cãi/chửi bới... Những ai cố tình vi phạm các hành vi ở trên sẽ bị xóa post + ban nick!

Không tag mod, các mod sẽ liên tục kiểm tra report trong thread, xem xét và giải quyết.

Các vấn đề thắc mắc, khiếu nại liên quan... hãy post ở box Góp ý, không post ở đây!

Cảm ơn các bạn đã hợp tác nhằm làm trong sạch diễn đàn!
 

nh0xstyle_pt

Junior Member
Thể chế chính trị
với cái thể chế này, thì muốn làm quan thanh liêm, thì sẽ bị triệt hạ thôi.
ăn thì mình vẫn cho ăn, làm quan phải ăn, nhưng ăn vừa phải rồi đầu tư cho nhân dân, thì ai chửi được.
như ông Bá Thanh đó, ăn thì ăn, nhưng làm cái đã năng phất dc, cũng là tay ông đó thôi. Ăn không ai nói. Còn ăn xong mà phát nát đất nước rồi qua nước ngoài. Bảo sao chả chửi.
Cho nên ăn chia ko đều, mâu thuẫn phe phái, muốn ăn cũng bị phá, mà muốn liêm minh cũng khó.
Thể chế nó vậy.
 
Tục tĩu, phân biệt.
OG0lsXv.png
Để 1st world nó nghiên cứu, rác rưởi đông á bệnh phu làm cc gì mà xiaolin
hB8nmx5.png
 

nh0xstyle_pt

Junior Member
Last edited:

herotai

Senior Member
Cắm chốt ở đây, mấy thằng clone chuyên tha rác pr đánh bóng tên tuổi showbitch làng gốm giật gân lá cải hết đường sống nhá :cool:
 
Top