[Report lỗi] Post link bị lỗi

storm1rage

Thành viên tích cực
Việc post link thỉnh thoảng xảy ra vấn đề:
Thay vì hiện và load link, nó sẽ hiện ra như vậy.
 
Top