Reuters: Đại diện SpaceX, Netflix và Boeing đến Việt Nam tuần tới

Ủa, alô, hồi bữa sao mèo vằn loser vozer kêu do Đông lào bỏ phiếu ăn liên hoan gì đó mà Đông lào chọn phe ngu đi chọn bát kít nên bị bọn tây lông cấm vận cắt đơn hàng, chuyển đơn hàng sang Ấn độ, Băng la đét gì mà ?? Sao bây giờ hết chủ tạch Sam sung lên báo đính chính và tập đoàn Mỹ đế sang Đông lào chầu chực nhân tiện mang bát kít nhét thẳng vào mồm mèo vằn loser vozer ú ớ luôn rồi, ủa, alô alô !!! ;););)
 
Back
Top