Review đi nghĩa vụ + giải đáp thắc mắc cuộc sống quân ngũ

colonels

Senior Member
//Update phần 0
//Update phần 2
//Update phần 3
Thân chào anh em voz, mình hay tàu ngầm ở mấy thớt NVQS để né nghĩa vụ nhưng xui rủi năm nay tới lượt mình "trúng số" nên phải xách ba lô lên và đi rồi.

Mình thấy trên voz có nhiều thớt review về NVQS và thớt giải đáp thắc mắc về NVQS rồi nên mình cũng không muốn lặp lại nhiều.
Thớt này mình chủ yếu nói đến những cái mà những thớt trước chưa bao giờ nói, và giải đáp thắc mắc về cuộc sống TRONG quân ngũ, chứ không giải đáp thắc mắc về NVQS nói chung nhe.

Giới thiệu sơ:
  • Mình mới nhập ngũ tháng 2/2020 vừa rồi, đến nay cũng mới có 9 tháng thôi.
  • Mình là lính đỏ (bộ binh), đóng quân ở miền nam.
  • Hiện tại mình đang công tác tại một nơi khá thuận lợi để có thể cho mọi người cái nhìn bao quát nhất về cuộc sống quân ngũ (mình sẽ đề cập thêm trong phần review)

Về cái nhìn tổng quan anh em có thể xem qua ở đây: https://o.voz.vn/showthread.php?t=3038612
Mình sẽ cập nhật thêm những gì đã thay đổi trong thớt này.

------------------------
Phần 1: Thông tin chung
------------------------
Cũng như bao người, khi mình mới bước vào đơn vị thì chả biết cái gì cả, và cũng mất kha khá thời gian để học hỏi và tìm hiểu.
Đầu tiên mình xin giới thiệu về cấp bậc, những năm gần đây có sự thay đổi về cấp bậc, đó là đã loại bỏ chuẩn úy.
Hệ thống cấp bậc bây giờ mình sẽ xếp từ nhỏ đến lớn:
- Hạ sỹ quan - binh sĩ (HSQ-BS)
Binh nhì (tân binh)​
Binh nhất (được thăng quân hàm vào tháng 9 của năm đầu tiên) - đây cũng là cấp bậc cao nhất của binh sỹ, nếu binh sỹ không đi học ngắn hạn thì sẽ không thăng quân hàm được nữa, trừ một số trường hợp ngoại lệ)​
Hạ sỹ (phải đi học)​
Trung sỹ (phải đi học)​
Thượng sỹ​
Riêng thượng sỹ thì trong các đơn vị không còn dùng nữa, cấp bậc Thượng sỹ thường dành cho Học viên thuộc Trường Sỹ quan lục quân đang thực tập tại các đơn vị, chuẩn bị tốt nghiệp mà thôi.

Sỹ quan (SQ) - Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN):
- Cấp úy:
Thiếu úy - 1 vạch 1 sao - cấp phổ biến dành cho SQ mới ra trường ở bằng trung bình khá, thường ra trường sẽ giữ chức Trung đội trưởng​
Trung úy - 1 vạch 2 sao - cấp phổ biến dành cho SQ mới ra trường ở bằng giỏi, thường ra trường sẽ giữ chức Trung đội trưởng​
Thượng úy - 1 vạch 3 sao - đại đội phó/chính trị viên phó thường có cấp bậc này​
Đại úy - 1 vạch 4 sao - đại đội trưởng/chính trị viên thường có cấp bậc này​
- Cấp tá:
Thiếu tá - 2 vạch 1 sao - tiểu đoàn trưởng/chính trị viên tiểu đoàn thường có cấp bậc này​
Trung tá - 2 vạch 2 sao​
Thượng tá - 2 vạch 3 sao​
Đại tá - 2 vạch 4 sao​
- Cấp tướng: ở cấp này mình không tiếp xúc với ai, mình chịu thôi. mình chỉ biết ở cấp này thì chỉ còn sao chứ không còn vạch nữa.
Thiếu tướng​
Trung tướng​
Thượng tướng​
Đại tướng​
  • QNCN là gì? Là hạ sỹ quan - binh sỹ từng đi nghĩa vụ và muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, đối tượng này sẽ được cử đi học ngắn hạn và được biên chế trở lại đơn vị để phục vụ. (Trên cầu vai của QNCN sẽ có gạch hồng)
  • QNCN khác gì với sỹ quan? Sỹ quan là quân nhân được đào tạo chính quy, nếu hạ sỹ quan - binh sỹ đã có bằng đh/cđ thì sẽ được đào tạo văn bằng 2 để trở thành sỹ quan, còn nếu hạ sỹ quan - binh sỹ chưa có bằng đh/cđ thì sẽ được đào tạo để trở thành QNCN
  • QNCN có trở thành sỹ quan được không? - Được, trong này có thuật ngữ gọi là "bẻ gạch" tức là bỏ gạch hồng. Bẻ gạch thì sẽ bị mất một "hột" (tức là rớt xuống một cấp).

Phân cấp hành chính trong quân đội:
Mình cũng đi từ nhỏ nhất nhé: a = tiểu đội, b = trung đội, c = đại đội, d = tiểu đoàn, e = trung đoàn, f = sư đoàn; t = trưởng, p = phó, ctv = chính trị viên, tm = tham mưu
11 chiến sỹ = 1a (gồm 10 Binh sỹ + 1 Hạ sỹ quan để làm at, tiểu đội phó trước đây thì có, bây giờ cũng bỏ rồi)
4a = 1b (do 1 bt đứng đầu)
2b = 1c (do 1 ct, 1 ctv c đứng đầu) (đôi khi là 3b = 1c)
5c = 1d (do 1 dt, 1dp, 1 ctv, 1ctvp đứng đầu)
3d = 1e (đứng đầu e là et, ep, tmt)
3e= 1f(đứng đầu là ft, fp, tmt)

Ở cấp Tiểu đoàn (d) trở lên sẽ có 4 cơ quan để điều hành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Mỗi cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm một mảng riêng để điều hành Sư đoàn, Trung đoàn hoặc Tiểu đoàn.
Đấy. Trước mắt là như thế. Anh em thấy bổ ích thì ưng nhé, ưng nhiều có động lực viết tiếp review sau. Còn không ai thấy hay thì mình xin phép drop. :)
 
Last edited:

phpvn

Member
Thân chào anh em voz, mình hay tàu ngầm ở mấy thớt NVQS để né nghĩa vụ nhưng xui rủi năm nay tới lượt mình "trúng số" nên phải xách ba lô lên và đi rồi.

Mình thấy trên voz có nhiều thớt review về NVQS và thớt giải đáp thắc mắc về NVQS rồi nên mình cũng không muốn lặp lại nhiều.
Thớt này mình chủ yếu nói đến những cái mà những thớt trước chưa bao giờ nói, và giải đáp thắc mắc về cuộc sống TRONG quân ngũ, chứ không giải đáp thắc mắc về NVQS nói chung nhe.

Giới thiệu sơ:
  • Mình mới nhập ngũ tháng 2/2020 vừa rồi, đến nay cũng mới có 9 tháng thôi.
  • Mình là lính đỏ (bộ binh), đóng quân ở miền nam.
  • Hiện tại mình đang công tác tại một nơi khá thuận lợi để có thể cho mọi người cái nhìn bao quát nhất về cuộc sống quân ngũ (mình sẽ đề cập thêm trong phần review)

Về cái nhìn tổng quan anh em có thể xem qua ở đây: https://o.voz.vn/showthread.php?t=3038612
Mình sẽ cập nhật thêm những gì đã thay đổi trong thớt này.

------------------------
Phần 1: Thông tin chung
------------------------
Cũng như bao người, khi mình mới bước vào đơn vị thì chả biết cái gì cả, và cũng mất kha khá thời gian để học hỏi và tìm hiểu.
Đầu tiên mình xin giới thiệu về cấp bậc, những năm gần đây có sự thay đổi về cấp bậc, đó là đã loại bỏ chuẩn úy.
Hệ thống cấp bậc bây giờ mình sẽ xếp từ nhỏ đến lớn:
Hạ sỹ quan - binh sĩ (HSQ-BS)
Binh nhì (tân binh)
Binh nhất (được thăng quân hàm vào tháng 9 của năm đầu tiên) - đây cũng là cấp bậc cao nhất của binh sỹ, nếu binh sỹ không đi học ngắn hạn thì sẽ không thăng quân hàm được nữa, trừ một số trường hợp ngoại lệ)
Hạ sỹ (phải đi học)
Trung sỹ (phải đi học)
Thượng sỹ
Riêng thượng sỹ thì trong các đơn vị không còn dùng nữa, cấp bậc Thượng sỹ thường dành cho Học viên thuộc Trường Sỹ quan lục quân đang thực tập tại các đơn vị, chuẩn bị tốt nghiệp mà thôi.
Sỹ quan (SQ) - Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN):
- Cấp úy:
Thiếu úy - 1 vạch 1 sao - cấp phổ biến dành cho SQ mới ra trường ở bằng trung bình khá, thường ra trường sẽ giữ chức Trung đội trưởng
Trung úy - 1 vạch 2 sao - cấp phổ biến dành cho SQ mới ra trường ở bằng giỏi, thường ra trường sẽ giữ chức Trung đội trưởng
Thượng úy - 1 vạch 3 sao - đại đội phó/chính trị viên phó thường có cấp bậc này
Đại úy - 1 vạch 4 sao - đại đội trưởng/chính trị viên thường có cấp bậc này
- Cấp tá:
Thiếu tá - 2 vạch 1 sao - tiểu đoàn trưởng/chính trị viên tiểu đoàn thường có cấp bậc này
Trung tá - 2 vạch 2 sao
Thượng tá - 2 vạch 3 sao
Đại tá - 2 vạch 4 sao
- Cấp tướng: ở cấp này mình không tiếp xúc với ai, mình chịu thôi. mình chỉ biết ở cấp này thì chỉ còn sao chứ không còn vạch nữa.
Thiếu tướng
Trung tướng
Thượng tướng
Đại tướng

QNCN là gì? Là hạ sỹ quan - binh sỹ từng đi nghĩa vụ và muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, đối tượng này sẽ được cử đi học ngắn hạn và được biên chế trở lại đơn vị để phục vụ. (Trên cầu vai của QNCN sẽ có gạch hồng)
QNCN khác gì với sỹ quan? Sỹ quan là quân nhân được đào tạo chính quy, nếu hạ sỹ quan - binh sỹ đã có bằng đh/cđ thì sẽ được đào tạo văn bằng 2 để trở thành sỹ quan, còn nếu hạ sỹ quan - binh sỹ chưa có bằng đh/cđ thì sẽ được đào tạo để trở thành QNCN
QNCN có trở thành sỹ quan được không? - Được, trong này có thuật ngữ gọi là "bẻ gạch" tức là bỏ gạch hồng. Bẻ gạch thì sẽ bị mất một "hột" (tức là rớt xuống một cấp).

Phân cấp hành chính trong quân đội:
Mình cũng đi từ nhỏ nhất nhé: a = tiểu đội, b = trung đội, c = đại đội, d = tiểu đoàn, e = trung đoàn, f = sư đoàn; t = trưởng, p = phó, ctv = chính trị viên, tmt = tham mưu trưởng
11 chiến sỹ = 1a (gồm 10 Binh sỹ + 1 Hạ sỹ quan để làm at, tiểu đội phó trước đây thì có, bây giờ cũng bỏ rồi)
4a = 1b (do 1 bt đứng đầu)
2b = 1c (do 1 ct, 1 ctv c đứng đầu) (đôi khi là 3b = 1c)
5c = 1d (do 1 dt, 1dp, 1 ctv, 1ctvp đứng đầu)
3d = 1e (đứng đầu e là et, ep, tmt)
3e= 1f(đứng đầu là ft, fp, tmt)

Ở cấp Tiểu đoàn (d) trở lên sẽ có 4 cơ quan để điều hành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Mỗi cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm một mảng riêng để điều hành Sư đoàn, Trung đoàn hoặc Tiểu đoàn.
Đấy. Trước mắt là như thế. Anh em thấy bổ ích thì ưng nhé, ưng nhiều có động lực viết tiếp review sau. Còn không ai thấy hay thì mình xin phép drop. :)
hóng phèn review
 

azxgamevn

Senior Member
review ăn uống và các bữa cơm ngày thường/ngày đặc biệt trong quân ngũ đi bác ơi :D
 

colonels

Senior Member
Hóng rì viu cực chi tiết khúc đầu cơ, từ lúc nhận giấy khám cho đến lúc nhập ngũ
Bạn không nên nhắc tới quá khứ đau buồn của ng khác như v. Như thế là xấu :angry:
Anw. Để k phụ lòng độc giả. Mình sẽ review luôn vậy
review ăn uống và các bữa cơm ngày thường/ngày đặc biệt trong quân ngũ đi bác ơi :D
Ok luôn. Dù sao những thớt kia cũng đã quá cũ.
//tiện mình sẽ update những mánh khoé để cuộc sống của anh em sẽ dễ dàng hơn nếu không may “trúng số” như mình.

via theNEXTvoz for iPhone
 

id_anh

Senior Member
Bạn không nên nhắc tới quá khứ đau buồn của ng khác như v. Như thế là xấu :angry:
Anw. Để k phụ lòng độc giả. Mình sẽ review luôn vậy
Cái đó mới gay cấn và hồi hộp thím ạ :rolleyes:
 
Last edited:

colonels

Senior Member
------------------------
Phần 0: Ngoại truyện - Từ lúc nhận giấy đến lúc trúng số
------------------------
Phần này là theo yêu cầu của anh em độc giả nhé.

Trước khi mình đi nghĩa vụ thì mình làm gv dạy tiếng Anh.
Mình còn nhớ tháng 9 năm ngoái mình vừa thi xong IELTS được 7.0 để nâng lương thì năm nay đã phải giã từ 25tr/tháng cmnr :too_sad:
(Thằng nào bảo nó chấp nhân từ bỏ 25 củ để đăng ký đi nvqs rồi về kiếm việc khác ngon hơn t đấm gãy mũi :too_sad: )

1. Khám sức khoẻ
Tháng 10 mình nhận giấy khám sức khoẻ.
Mẹ mình bảo “con cứ đi khám đi, mẹ lo xong rồi”
Thế là rất tự tin cầm giấy đi khám.
Mọi thứ xảy ra khá bình thường, mình đi từng phòng từng phòng để khám từng mục từng mục.
Đến phần khám mắt, mình bị cận mắt phải, Nhưng nhẹ thôi nên mình chưa đi khám bao giờ. Thằng cha bác sĩ đo mắt mình bằng máy xong kết luận T 10 P 7.
Xong mình hỏi “mắt em cận nặng k anh ơi?”
Thế là nó nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Xong hai thằng bác sĩ xì xầm to nhỏ với nhau, rồi quay ra bảo mình là sẽ đo lại bằng tay.
Ban đầu nó cho em cái kính 1 độ, r chỉ chữ V trên bảng cho em đọc, em đọc xong nó OK.
Xong nó cho em cái kính 0 độ, r lại chỉ trên bảng chữ Y kế chữ V vừa nãy. Kỳ thực là mình nhìn không ra, nhưng do vừa nãy đọc chữ V rồi nên mình nhớ nó là chữ gì. Không hiểu sao lúc đó mình lại thật thà đọc chữ Y.
Thế là thằng cha đó nhìn mình kiểu “mày đéo lừa được tao đâu” xong nhìn ông bác sĩ còn lại hất cằm kiểu “Kết quả đấy”
Thế là mắt phải em thành 10/10
Đcm thằng bác sĩ :ah:

Khám xong thì lại về. Mấy hôm sau nhận Kết luận. Mẹ mình bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ lo xong rồi.

Bẵng đâu một tgian, đến tết, mình đặt vé máy bay để về quê em người yêu chơi 10 ngày.
Đang háo hức chuẩn bị đồ để lên xe ra sân bay thì tml ở Ban chỉ huy QS ném cho cái LỆNH nhập ngũ. :brick:
Hỏi ra thì mới biết thằng nhận chạy cho mình nhận kèo khác và trả lại tiền cho mẹ mình luôn. :brick:

10 ngày ở nhà người yêu, đi chơi với nhau mà trong lòng thật bồn chồn đéo yên gì cả :sosad:
Nhưng em nó cũng an ủi mình rất nhiều, mình thấy cũng đỡ tủi thân.
Hài nhất là mọi người cùng đưa ra kết luận: vào đó hai năm tránh dịch corona cũng là diệu kế :waaaht:

Hôm tạm biệt nhau ở sân bay em nó nhìn mình ở đằng sau mà mình muốn về xiên moẹ nó thằng gọi mình :ah:

Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không biết mình may hay rủi.
Sau tết lúc mình vào nhập ngũ thì mình hay tin ở ngoài cấm hoạt động >30 người nên suốt 6 tháng trung tâm mình k hoạt động, tức là cũng không lương bổng gì. Năm nay thưởng cũng sẽ như c*t luôn :doubt: trong khi chi phí hàng tháng của hai đứa chắc tầm 9tr/tháng. Mình k đi nghĩa vụ chắc làm đĩ đực trả tiền nhà mất :aboom:

Rồi cái gì tới nó phải tới thôi. Xách đồ lên, tham dự hội trại tòng quân. Mà trước đó thì nó kêu mình ký vào tờ giấy tình nguyện nhập ngũ. Thặc nực cừ. :doubt:
Đến đơn vị rồi mình vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được trở về. Mẹ mình thì sau khi gặp đại đội trưởng để “đặt vấn đề” xong chỉ nhìn mình lắc đầu ngao ngán. Thôi thế là bỏ mẹ rồi :aboom:
Trưa hôm đó thất vọng kinh khủng, mất niềm tin vào cuộc sống, nằm mà nước mắt lưng tròng. Thôi thế là hai năm là có thật.

2. Ngày đầu quân ngũ.
10h mình đến đơn vị.
Bàn giao quân xong, địa phương giao quân cho đơn vị rồi thì aT xét ba lô. Cũng kỹ càng lắm. Thuốc tây và đồ sắc nhọn thu hết.
Rồi phân chia tiểu đội, trung đội. Rồi phát quần áo. Rồi đến chén đũa ăn cơm.
Trực ban là aT, 11h cầm còi toét cái “xê hai mốt ăn cơm” thế là lật đật xách chén đũa ra xếp hàng.
“Chén đũa cầm tay trái. Phải là tay trái nhe mấy đứa” - bT said. Đừng hỏi mình tại sao : ))

Ngày đầu ăn cơm đúng là nuốt không nổi. Hôm mình mới vào bếp nấu tôm rim, canh chua bông so đũa với cá viên sốt cà. Ăn vội hai bát vì mình biết có cái gì đó không ổn đang đợi mình. Không ăn no là không được. :hungry:
Ăn rồi thì tự rửa chén xong đem về, cái này mình biết. Nhưng cái mình không biết là rửa chén mà không có xà bông :waaaht: “rửa bằng nước rồi cầm về nha mấy đứa” - một aT nào đó.
Moá cái ngày đầu vào quân ngũ mình thấy bộ đội ở bẩn vlol :surrender:

Ăn cơm xong làm gì? Ngủ trưa. Đây là lúc mình tạm biệt mẹ, hết giờ tham quan của người thân. Cũng là khép lại con đường về nhà của mình. Buộc phải an phận với suy nghĩ hai năm nữa phải sống như thế này. Nằm trên giường, nhớ người yêu, lau nước mắt, giật mình dậy, hết buổi trưa. :sure:

Chiều 1h dậy rồi thì đại đội trưởng bắt đầu phân công tác. Thế là nhận nhiệm vụ đi cuốc đất.
Đó giờ cầm phấn chứ cầm cuốc bao giờ đâu? Thế là rộp tay ngay ngày đầu tiên :aboom:
Nhưng trong team còn có thằng đụt hơn cả mình, cảm thấy đỡ tủi hơn hẳn :hell_boy:

Đến 5h người thúi như chó không tắm ba năm thì cũng đến giờ về đi tắm.
6h đi ăn cơm. Cơm buổi chiều không được ngon như buổi trưa. Có cảm giác mình bị lừa. Buổi trưa nấu ngon để người nhà an tâm. Người nhà về rồi bố cho mày ăn c**. Sau này mới biết cơ chế 3-4-3, chỉ có buổi trưa là nhiều đồ ăn hơn, sáng chiều thì ít. :rap:
7h họp tổ, sinh hoạt đại đội. Đại đội trưởng đứng trước bá quan văn võ chém gió để an lòng binh sĩ.
Không rõ người khác thấy sao. Mình chỉ thấy ổng toàn chém gió. Chỉ có một câu ổng nói mình tin là thật: “vào đây rồi, có kết luận của bác sĩ luôn rồi thì hai năm rồi về. Muốn về sớm thì nhét bao bố” :ops: hết hy vọng!
8h45 điểm danh
9h lại lên giường ngủ. Kết thúc ngày đầu dài như ba tháng của một thầy giáo bây giờ phải tháo giầy. :spiderman:

via theNEXTvoz for iPhone
 

phuong007bg

Senior Member
------------------------
Phần 0: Ngoại truyện - Từ lúc nhận giấy đến lúc trúng số
------------------------
Phần này là theo yêu cầu của anh em độc giả nhé.

Trước khi mình đi nghĩa vụ thì mình làm gv dạy tiếng Anh.
Mình còn nhớ tháng 9 năm ngoái mình vừa thi xong IELTS được 7.0 để nâng lương thì năm nay đã phải giã từ 25tr/tháng cmnr :too_sad:
(Thằng nào bảo nó chấp nhân từ bỏ 25 củ để đăng ký đi nvqs rồi về kiếm việc khác ngon hơn t đấm gãy mũi :too_sad: )

1. Khám sức khoẻ
Tháng 10 mình nhận giấy khám sức khoẻ.
Mẹ mình bảo “con cứ đi khám đi, mẹ lo xong rồi”
Thế là rất tự tin cầm giấy đi khám.
Mọi thứ xảy ra khá bình thường, mình đi từng phòng từng phòng để khám từng mục từng mục.
Đến phần khám mắt, mình bị cận mắt phải, Nhưng nhẹ thôi nên mình chưa đi khám bao giờ. Thằng cha bác sĩ đo mắt mình bằng máy xong kết luận T 10 P 7.
Xong mình hỏi “mắt em cận nặng k anh ơi?”
Thế là nó nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Xong hai thằng bác sĩ xì xầm to nhỏ với nhau, rồi quay ra bảo mình là sẽ đo lại bằng tay.
Ban đầu nó cho em cái kính 1 độ, r chỉ chữ V trên bảng cho em đọc, em đọc xong nó OK.
Xong nó cho em cái kính 0 độ, r lại chỉ trên bảng chữ Y kế chữ V vừa nãy. Kỳ thực là mình nhìn không ra, nhưng do vừa nãy đọc chữ V rồi nên mình nhớ nó là chữ gì. Không hiểu sao lúc đó mình lại thật thà đọc chữ Y.
Thế là thằng cha đó nhìn mình kiểu “mày đéo lừa được tao đâu” xong nhìn ông bác sĩ còn lại hất cằm kiểu “Kết quả đấy”
Thế là mắt phải em thành 10/10
Đcm thằng bác sĩ :ah:

Khám xong thì lại về. Mấy hôm sau nhận Kết luận. Mẹ mình bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ lo xong rồi.

Bẵng đâu một tgian, đến tết, mình đặt vé máy bay để về quê em người yêu chơi 10 ngày.
Đang háo hức chuẩn bị đồ để lên xe ra sân bay thì tml ở Ban chỉ huy QS ném cho cái LỆNH nhập ngũ. :brick:
Hỏi ra thì mới biết thằng nhận chạy cho mình nhận kèo khác và trả lại tiền cho mẹ mình luôn. :brick:

10 ngày ở nhà người yêu, đi chơi với nhau mà trong lòng thật bồn chồn đéo yên gì cả :sosad:
Nhưng em nó cũng an ủi mình rất nhiều, mình thấy cũng đỡ tủi thân.
Hài nhất là mọi người cùng đưa ra kết luận: vào đó hai năm tránh dịch corona cũng là diệu kế :waaaht:

Hôm tạm biệt nhau ở sân bay em nó nhìn mình ở đằng sau mà mình muốn về xiên moẹ nó thằng gọi mình :ah:

Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không biết mình may hay rủi.
Sau tết lúc mình vào nhập ngũ thì mình hay tin ở ngoài cấm hoạt động >30 người nên suốt 6 tháng trung tâm mình k hoạt động, tức là cũng không lương bổng gì. Năm nay thưởng cũng sẽ như c*t luôn :doubt: trong khi chi phí hàng tháng của hai đứa chắc tầm 9tr/tháng. Mình k đi nghĩa vụ chắc làm đĩ đực trả tiền nhà mất :aboom:

Rồi cái gì tới nó phải tới thôi. Xách đồ lên, tham dự hội trại tòng quân. Mà trước đó thì nó kêu mình ký vào tờ giấy tình nguyện nhập ngũ. Thặc nực cừ. :doubt:
Đến đơn vị rồi mình vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được trở về. Mẹ mình thì sau khi gặp đại đội trưởng để “đặt vấn đề” xong chỉ nhìn mình lắc đầu ngao ngán. Thôi thế là bỏ mẹ rồi :aboom:
Trưa hôm đó thất vọng kinh khủng, mất niềm tin vào cuộc sống, nằm mà nước mắt lưng tròng. Thôi thế là hai năm là có thật.

2. Ngày đầu quân ngũ.
10h mình đến đơn vị.
Bàn giao quân xong, địa phương giao quân cho đơn vị rồi thì aT xét ba lô. Cũng kỹ càng lắm. Thuốc tây và đồ sắc nhọn thu hết.
Rồi phân chia tiểu đội, trung đội. Rồi phát quần áo. Rồi đến chén đũa ăn cơm.
Trực ban là aT, 11h cầm còi toét cái “xê hai mốt ăn cơm” thế là lật đật xách chén đũa ra xếp hàng.
“Chén đũa cầm tay trái. Phải là tay trái nhe mấy đứa” - bT said. Đừng hỏi mình tại sao : ))

Ngày đầu ăn cơm đúng là nuốt không nổi. Hôm mình mới vào bếp nấu tôm rim, canh chua bông so đũa với cá viên sốt cà. Ăn vội hai bát vì mình biết có cái gì đó không ổn đang đợi mình. Không ăn no là không được. :hungry:
Ăn rồi thì tự rửa chén xong đem về, cái này mình biết. Nhưng cái mình không biết là rửa chén mà không có xà bông :waaaht: “rửa bằng nước rồi cầm về nha mấy đứa” - một aT nào đó.
Moá cái ngày đầu vào quân ngũ mình thấy bộ đội ở bẩn vlol :surrender:

Ăn cơm xong làm gì? Ngủ trưa. Đây là lúc mình tạm biệt mẹ, hết giờ tham quan của người thân. Cũng là khép lại con đường về nhà của mình. Buộc phải an phận với suy nghĩ hai năm nữa phải sống như thế này. Nằm trên giường, nhớ người yêu, lau nước mắt, giật mình dậy, hết buổi trưa. :sure:

Chiều 1h dậy rồi thì đại đội trưởng bắt đầu phân công tác. Thế là nhận nhiệm vụ đi cuốc đất.
Đó giờ cầm phấn chứ cầm cuốc bao giờ đâu? Thế là rộp tay ngay ngày đầu tiên :aboom:
Nhưng trong team còn có thằng đụt hơn cả mình, cảm thấy đỡ tủi hơn hẳn :hell_boy:

Đến 5h người thúi như chó không tắm ba năm thì cũng đến giờ về đi tắm.
6h đi ăn cơm. Cơm buổi chiều không được ngon như buổi trưa. Có cảm giác mình bị lừa. Buổi trưa nấu ngon để người nhà an tâm. Người nhà về rồi bố cho mày ăn c**. Sau này mới biết cơ chế 3-4-3, chỉ có buổi trưa là nhiều đồ ăn hơn, sáng chiều thì ít. :rap:
7h họp tổ, sinh hoạt đại đội. Đại đội trưởng đứng trước bá quan văn võ chém gió để an lòng binh sĩ.
Không rõ người khác thấy sao. Mình chỉ thấy ổng toàn chém gió. Chỉ có một câu ổng nói mình tin là thật: “vào đây rồi, có kết luận của bác sĩ luôn rồi thì hai năm rồi về. Muốn về sớm thì nhét bao bố” :ops: hết hy vọng!
8h45 điểm danh
9h lại lên giường ngủ. Kết thúc ngày đầu dài như ba tháng của một thầy giáo bây giờ phải tháo giầy. :spiderman:

via theNEXTvoz for iPhone
thế còn vụ bị đấm thi sao, sắp đến chưa. 9/12 em đi khám vòng 2 đây ạ @@
 

Techs.Review

Senior Member
Fen ở đâu mà 4a thành 1b và 2b thành 1c á.

Biên chế đúng của BB quân đội nhân dân VN là 3a - 1b và 3b - 1c, c thì có thêm tiểu đội cối 60 và 1 tiểu đội đại liên nữa.

Cấp tiểu đoàn bb sẽ có thêm đại đội cối mới có 2b, trung đội thông tin, 1 tiểu đội trinh sát, 1 tiểu đội vận tải.
 

colonels

Senior Member
thế còn vụ bị đấm thi sao, sắp đến chưa. 9/12 em đi khám vòng 2 đây ạ @@
Đợt đó mình khám một lần duy nhất rồi đi luôn.
Còn bị đấm thì không rõ bạn nói ai đấm, chứ sỹ quan đấm thì không đâu bạn.
Hai ba năm nay trong quân đội không còn quân phiệt nữa.
Trường hợp xảy ra quân phiệt chiến sỹ báo cáo với cấp tiểu đoàn hoặc trung đoàn.
Sỹ quan đó sẽ bị kỷ luật, còn chiến sỹ sẽ được biên chế qua đơn vị khác.

Còn lính đấm nhau thì cái này tuỳ nơi. Chỗ mình không có. Lính mới và lính cũ chỗ mình ở tương đối gần gũi. Lất cất mới bị đấm thôi. Những trường hợp bị đấm mình thấy thằng đó đáng bị. :byebye:

Fen ở đâu mà 4a thành 1b và 2b thành 1c á.

Biên chế đúng của BB quân đội nhân dân VN là 3a - 1b và 3b - 1c, c thì có thêm tiểu đội cối 60 và 1 tiểu đội đại liên nữa.

Cấp tiểu đoàn bb sẽ có thêm đại đội cối mới có 2b, trung đội thông tin, 1 tiểu đội trinh sát, 1 tiểu đội vận tải.
Do mình còn tại ngũ nên k tiện nói ra đơn vị
Còn vụ biên chế thì fen đúng. Cái mình kể là biên chế tân binh. Hết tân binh thì biên chế thành như fen nói
via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:

nduc1412

Senior Member
Đợt đó mình khám một lần duy nhất rồi đi luôn.
Còn bị đấm thì không rõ bạn nói ai đấm, chứ sỹ quan đấm thì không đâu bạn.
Hai ba năm nay trong quân đội không còn quân phiệt nữa.
Trường hợp xảy ra quân phiệt chiến sỹ báo cáo với cấp tiểu đoàn hoặc trung đoàn.
Sỹ quan đó sẽ bị kỷ luật, còn chiến sỹ sẽ được biên chế qua đơn vị khác.

Còn lính đấm nhau thì cái này tuỳ nơi. Chỗ mình không có. Lính mới và lính cũ chỗ mình ở tương đối gần gũi. Lất cất mới bị đấm thôi. Những trường hợp bị đấm mình thấy thằng đó đáng bị. :byebye:


Do mình còn tại ngũ nên k tiện nói ra đơn vị
Còn vụ biên chế thì fen đúng. Cái mình kể là biên chế tân binh. Hết tân binh thì biên chế thành như fen nói
via theNEXTvoz for iPhone
Ngày xưa em còn đấm thằng b trưởng mới ra trường tím một bên mắt ấy chứ, phạt thì mém bị hạ quân hàm, nhưng có cốp to chống lưng, tuổi gì hạ quân hàm em :)
 

colonels

Senior Member
Ngày xưa em còn đấm thằng b trưởng mới ra trường tím một bên mắt ấy chứ, phạt thì mém bị hạ quân hàm, nhưng có cốp to chống lưng, tuổi gì hạ quân hàm em :)
Đáng sợ v.
Nhưng đúng là SQ cũng đầy thằng lất cất.
Năm nay SQ mới tn tầm 98, nhỏ hơn mình nhiều.

via theNEXTvoz for iPhone
 

Techs.Review

Senior Member
thế còn vụ bị đấm thi sao, sắp đến chưa. 9/12 em đi khám vòng 2 đây ạ @@

Bạn chấp hành kỷ luật thì chả ai làm gì bạn đâu, tuỳ địa phương mà có cái vụ lính cũ đánh lính mới, chỗ mình QK7 thì ko có nhé.

Tân binh xém chút là bọn mình trùm mền đập thằng at thôi, còn lại ko thấy bọn nó hó hé gì cả.

Tân binh mấy bạn lính cũ ở bếp hay mời thuốc lá (mà mình thì méo hút) và tụi nó bảo cần gọi điện thì ra bếp tụi nó cho mượn đt...

(Chỗ mình rất căng vụ dùng đt với chiến sĩ)
 

Vô Duyên Trước

Senior Member
2011 đi lính PK-KQ đóng quân ở trường sĩ quan không quân , trung tâm tp Nha Trang .đg trần phú
đi lính thì khổ nhất là 3 tháng quân trường , ở tầm 1 tháng thì quen môi trường thì thấy bt ,
lúc ở nhà hiền như cục bột mịa vô đó ở với tụi ml nó đem cần sa vô hút , ngta đi lính mập như trâu còn đơn vị t thì như dân underground , đơn vị 20 thằng mà hết 17t bú cần còn dụ được vài ông sĩ quan hút nữa hài vkl . hút đến giờ gần 10 năm , không biết đi lính như vậy tốt hay hại vậy nm
 

Techs.Review

Senior Member
Đợt đó mình khám một lần duy nhất rồi đi luôn.
Còn bị đấm thì không rõ bạn nói ai đấm, chứ sỹ quan đấm thì không đâu bạn.
Hai ba năm nay trong quân đội không còn quân phiệt nữa.
Trường hợp xảy ra quân phiệt chiến sỹ báo cáo với cấp tiểu đoàn hoặc trung đoàn.
Sỹ quan đó sẽ bị kỷ luật, còn chiến sỹ sẽ được biên chế qua đơn vị khác.

Còn lính đấm nhau thì cái này tuỳ nơi. Chỗ mình không có. Lính mới và lính cũ chỗ mình ở tương đối gần gũi. Lất cất mới bị đấm thôi. Những trường hợp bị đấm mình thấy thằng đó đáng bị. :byebye:


Do mình còn tại ngũ nên k tiện nói ra đơn vị
Còn vụ biên chế thì fen đúng. Cái mình kể là biên chế tân binh. Hết tân binh thì biên chế thành như fen nói
via theNEXTvoz for iPhone

Chỗ fen hơi lại vì chỗ mình biên chế chỉ đủ khi huấn luyện CSM, hết CSM thì biên chế đi tè le rồi.

Biên chế vẫn vậy nhưng lính sẽ không còn đủ nữa, 1 tiểu đội thực binh còn khoảng 6-7 chiến sĩ.
 
Top