Ricons: Quý III thăng hoa, tiến sát mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ

Cô Tiên Xanh

Senior Member
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có quý III/2022 rực rỡ với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Với kết quả lũy kế 9 tháng ấn tượng, Ricons đã tiến rất gần tới mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm nay.
1

Quý III/2022, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.591 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, chỉ kém Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (3.778 tỷ đồng) và vượt qua Coteccons (3.113 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp tăng 75%, đạt 70 tỷ đồng. Song do giá vốn tăng cao nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 2,05% xuống 1,9%.

Trong quý, hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng hơn 3 lần, đạt 26 tỷ đồng, do Ricons ghi nhận thêm 13 tỷ đồng khoản cổ tức được chia.

Đáng chú ý, công ty phát sinh 5 tỷ đồng chi phí tài chính, đều là chi phí lãi vay, cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Chi phí quản lý cũng tăng 52%, đạt 44 tỷ đồng.

Dù vậy, kết quý III, lợi nhuận trước thuế của Ricons vẫn tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 43 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 67%, đạt 8.356 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 5%, đạt 173 tỷ đồng do giá vốn tăng cao; biên lợi nhuận gộp cũng giảm còn 2,07%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng thêm 20 tỷ đồng, đạt 49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ricons có thêm 15 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng đột biến gấp 7 lần.

Bởi vậy, khép lại 9 tháng, công ty có 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26%. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,5 tỷ đồng, tăng 29%.
https://vietnamfinance.vn/ricons-qu...tieu-doanh-thu-10000-ty-20180504224276920.htm
 

RaidRaptor

Senior Member
Đấy thấy chưa, ở một nơi nào đó Ricon vẫn đang rất hạnh phúc nhé. :baffle: Ricon đi không gì cản nổi. :ah:
 
Top