Ronaldo và cơ hội lớn để vượt Messi trong năm Tân Sửu

the last day

Đã tốn tiền
copa chính silun còn chửi và chê là dbrr, khéo còn đéo bằng asia cup thì so thế đéo nào đc với euro 🤣
Vì cả thế giới nợ Si... nên cái cúp 4 năm tổ chức 1 lần phải thay đổi còn 2 năm, rồi 1 năm liên tục tổ chức để Si lấy vì sợ Si già quá ĐÒI GIẢI NGHỆ lấy không nổi... thế mà CẢ THẾ GIỚI VẪN CÒN NỢ SI KHÔNG TRẢ NỔI :amazed: :amazed: :amazed:
Screenshot 2021-02-13 180721.jpg
 
Top