SG RTX 2060 Super Msi Armor BH GearVN 30/01/2023

killerbee4120

Senior Member
Công ty nâng cấp VGA dư ra em này
RTX 2060 Super Msi Armor OC
Còn bảo hành GearVN 30/01/2023
Ra đi Gạch
Hàng bảo đảm nguyên zin không trâu cày
Hàng ráp máy công ty nên vứt box
Sdt 0914694914

2021385dd9f7-c6c6-4596-b3a5-b156651da654.jpg

202102eaabac-89ae-42a6-8f43-2e73340f4343.jpg

2021ae2491e3-ee51-4b01-96e0-2dc50ad85a4b.jpg

202158bb9126-9b5d-4409-adc6-e5fb82cfebf1.jpg

2021834e6914-57bc-4a70-a7ab-fd6bcf14330e.jpg
 
Last edited:
Top