HN RTX 3070 Rog Strix, BH T11/2023 giờ bán được nhiêu các bác.

robintpcgl

Đã tốn tiền
Ké luôn MSI 10GB RTX 3080 GAMING X TRIO 10G BH 11/2023 đc bao nhiêu mấy thím?
Tính bán card nghỉ game.
 
Top