Rút hết tàu sân bay khỏi khu vực, Mỹ để mặc Trung Quốc tung hoành?

Top