HN RX 470 570 - RM1000x - Seasonic 750 - SSD 60Gb - G3930 - G1840/1820

shadteezz

Đã tốn tiền
GTX 1050Ti Colorful - hàng like new - bảo hành hãng 11/20 - 2200k
GTX 1060 3Gb Palit Dual - hàng đẹp - bao test 1 tháng - 2200k
GTX 1060 3Gb Colorful - bản Icafe màu ghi - bao test 1 tháng - 2300k
GTX 1060 3Gb Colorful - bản 2 ống tản vỏ đen - bao test 1 tháng - 2350k
GTX 1060 3Gb Colorful - bản Icafe màu ghi - hành hãng cuối 6/20 - 2400k
GTX 1060 3Gb Colorful - bản 2 ống tản vỏ đen - hành hãng 26/5/20 - 2450k
 
Top